Sociale kompetencer

I dagplejen skal børnene have mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig skal børnene støttes i at hjælpe og drage omsorg for hinanden.

 
Mål:

• Barnet skal opleve tryghed i relation til både børn og voksne

• Barnet udvikler sociale kompetencer igennem leg, samvær og aktiviteter
• Barnet knytter venskaber
• Barnet oplever indflydelse & medbestemmelse i hverdagen f.eks. ved børnefrokost
• Barnet indgår i sociale relationer

Hvordan gør vi:

• Skaber glæde ved samvær

• Dele børnene op i mindre grupper
• Støtte barnet i at sætte grænser for sig selv, så de kan sige til og fra
• Vi som voksne støtter det stille barn i at komme på banen
• Støtter venskaber blandt børnene
• Giver barnet tid til at fordybe sig i legen
• Lader barnet deltage i daglige gøremål og opleve at have indflydelse på sin egen hverdag f.eks. omkring frokost
• Støtter barnet i at løse konflikter med andre. 
 
VI er på rette vej 

Når børnene:

• Har et tilhørsforhold til ”deres egen lille gruppe” både børn og voksne
• Viser glæde ved sig selv og hinanden
• Er parate til at løse konflikter / hjælpe hinanden
• Kan sætte grænser for sig selv og formår at sige til og fra 
 
Når vi som dagplejere:
 

• Løfter stemningen, så man får lyst til at være en del af fællesskabet
• Selv føler et tilhørsforhold til gruppen
• Giver plads og mulighed for børnenes leg
• Kan leve sig ind i børnenes behov
• Ser det enkelte barns ressourcer
• Kender egne ressourcer.