Krop og bevægelse

I dagplejen skal vi give børnene tid og rum til udfoldelse med udgangspunkt i barnets motoriske udvikling.

 
Mål:

• At barnet skal tilegne sig kendskab til kroppen, dens betydning og muligheder

• At barnet skal opleve glæde ved egen krop
• At barnet skal opleve glæde ved at bevæge sig bl.a. ved musikalsk legestue
• At barnet bliver selvhjulpent & oplever glæde ved selv at kunne
• At barnet evner at mærke egne kropslige muligheder og begrænsninger f.eks. ved idrætsdag
• At barnet får gode og sunde madvaner 

 Hvordan gør vi:

• Skabe bevægelsesudfordringer, have store bolde, tumlemadras, balancebane og sansegynge

• Understøtte det lille barns naturlige bevægelsesudvikling
• Lade barnet selv være aktiv og deltagende f.eks. når de skal op i barnevognen, op på trip-trap stolen, op på puslebordet, tøj af og på, vaske hænder o.s.v.
• Give børnene erfaringer med mange forskellige materialer
• Hjælpe barnet med at sætte ord på, hvad der er rart og hvad der ikke er rart. Så det dermed kan sætte personlige grænser
• Skabe en hyggelig ramme for indtagelse af måltid, hvor bordet bliver dækket og der er en god og rolig stemning
• Barnet bliver inddraget i små gøremål omkring måltidet.

Vi er på rette vej

Når børnene:

• Viser glæde ved egen krop 
• Kan og vil selv
• Har bevidsthed om og kendskab til egen krop
• Viser begejstring og glæde ved fysisk udfoldelse
• Har en sund og naturlig motorisk udvikling
• Gerne vil gå frem for at sidde i barnevogn
• Er selvhjulpen i forhold til de områder de selv kan mestre
• Er sunde og trivelige
• Har personlige grænser og kan give udtryk 
 
Når vi som dagplejere:

• Har det sjovt sammen med børnene i fysiske aktiviteter
• Nyder at komme ud, sanse og aktivt bruge nærmiljøet
• Opmuntre og støtte børnene i deres fysiske udfoldelse
• Kan rumme de vilde lege og deltage i dem
• Kan sidde stille, skabe god stemning og være med under måltidet
• Giver sig tid til og støtter børnene til selvhjulpenhed
• Sætter ord på og understøtter kropslige begreber