Sprog 

I dagplejen skal der både tales, lyttes og stilles spørgsmål. Det er vigtigt, at børn får mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer og blive støttet i at udvikle deres ordforråd.

 
Mål:

• Barnet kan udtrykke sig på mange forskellige måde

• Barnet udvikler et personligt sprog
• Barnet skal støttes i sprogligt at kunne skabe kontakt og forståelse
• Skabe glæde, omkring det at bruge sproget
• Barnet udvikler og tilegner sig sproget gennem hverdagens aktiviteter 

Hvordan gør vi:

• Sætte ord på det man gør, f.eks. når der skiftes og pusles, når der tages tøj af og på, når der spises og gås tur

• Støtte barnet i at bruge sproget
• Læse bøger, rim og remser
• Opsøge og fastholde øjenkontakt med barnet
• Have nærvær i samværet med det enkelte barn
• Give barnet tid til at udtrykke sig
• Gennem sang og musik lære barnet at udtrykke sig på forskellige måder 
 
Vi er på rette vej 

Når børnene:

• Udvikler et personligt sprog, verbalt & nonverbalt
• Synes det er sjovt at lege med lyde, sprog & udtryksformer
• Selv bruger sanglege, rim og remser
• Løbende udvikler et større og mere nuanceret ordforråd
• Kan bruge sproget til at sætte personlige grænser

Når vi som dagplejere:

• Har et nuanceret personligt sprog, herunder mimik og kropssprog
• Understøtter børnenes leg med legelyde, stemninger og benævnelser
• Er god til at lege med sproget og skabe opmærksomhed med det
• Er bevidst om hvornår jeg skal tie stille og hvornår jeg ikke skal