Naturen og naturfænomener 

I dagplejen skal børnene ud i naturen da det er vigtigt for børnene at opleve lys, lyde, luft farver, dyr og planter. Alt sammen kan opleves og erfares i nærmiljøet eller på planlagte ture til f.eks. skov, strand, legepladsen m.m.

 
Mål: 

• Barnet skal opleve glæde ved at være i naturen

• Barnet skal lære naturen at kende gennem oplevelser og erfaringer
• Barnet skal opleve naturen på forskellige årstider og i alt slags vejr
• Barnet skal have førstehåndsoplevelser med naturen, dyr, planter og materialer
• Barnet udvikler respekt for naturen
• Barnet skal opleve naturen med alle sanser 

Hvordan gør vi:

• Give børnene mulighed for at lege med vand, sand og mudder

• Følger årstiderne og oplever regn, sne og sol samt mærke kulde og varme
• Tale og læse om dyr og lære at behandle dem med respekt
•  Lade barnet pjaske i vandpytter
• Lade barnet klatre på træstammer og rode efter smådyr i skovbunden
• Tage naturen med hjem og fordybe sig
• Fodre fuglene udenfor
• Vi som voksne er gode rollemodeller derudviser begejstring og interesse for naturen
• Skabe rammer for, at selv de helt små børn har mulighed for at komme ud 

Vi er på rette vej

Når børnene:

• Gerne vil med ud at lege i al slags vejr
• Kan lide at komme med i skoven
• Tager naturen med hjem f.eks. blade, blomster, grene sten o.s.v.
• Kan genkende steder, hvor vi kommer meget i naturen
• Ved hvordan de finder frem til biller, regnorme o.s.v.
• Kan kende og begynde at sætte ord på vejret
 
Når vi som dagplejere:

• Viser glæde ved at være ude i naturen
• Tager naturen med hjem
• Bruger ting fra naturen til temaer omkring de forskellige årstider
• Har viden om og interesse for naturen og kan videregive dette til børnene
• Prioriterer udelivet
• Sætter ord på vejret, naturfænomener og alle de begreber der knytter sig hertil