Kulturelle udtryksformer

I dagplejen skal børnene have mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer. Forudsætningen for denne kreativitet er naturligvis, at børnene har voksenstøtte, materialer, tid & rum til at udfolde sig på.

 
Mål: 

• Synliggøre og dyrke traditioner og højtidsfester, fødselsdage, årstider, påske, fastelavn osv.

• Barnet skal gøre erfaringer med mange forskellige materialer i forbindelse med kreative aktiviteter       
• Barnet skal opleve og gøre erfaringer med mange forskellige kulturelle og kreative udtryksformer
• Skabe gode rammer for rollelege

Hvordan gør vi:

• Have faste traditioner i forbindelse med jul, påske, fødselsdage, fastelavn osv.

• Bruger biblioteket m.h.t. bøger, billeder, teater osv.
• Have klæde-udtøj, tasker og andet til barnets rollelege 
• Læse, synge og lave rim og remser 
• Lave aktiviteter, hvor barnet får erfaringer med mange forskellige materialer, så som at tegne, male, klippe, klistre og bage 

Vi er på rette vej 
 

Når børnene:

• Udviser glæde og begyndende genkendelse i forhold til de traditioner vi har, i forbindelse med højtider, fødselsdage o.s.v.

• Klæder sig ud, danser og synger som en naturlig del af deres leg
• Kan fordybe sig i aktiviteter, hvori der indgår forskellige materialer
• Bruger bøger i deres daglige aktiviteter
 
Når vi som dagplejere:

• Skaber og fastholder gode genkendelige traditioner, der er målrettet det helt lille barn

• Synes det er sjovt og er gode til at skabe stemning i forhold til traditioner
• Kan lide at bruge forskellige udtryksformer i det daglige arbejde, som sang, dans og fortælling
• Kender mange forskellige rim, remser og historier
• Tilbyder mange forskellige aktiviteter, i forhold til barnets alder
• Kan lide at læse