Børn med særlige behov

Læreplanen skal, ifølge Serviceloven, indeholde et afsnit for børn med særlige behov. Børn med særlige behov har krav på særlig opmærksomhed fra understøttende voksne.


Disse børn har ofte brug for en særlig pædagogisk indsats for at de kan trives, udvikle sig og lære.


Børn med særlige behov kan være:

•Børn, der lige er startet i dagplejen
•Børn med sproglige og motoriske problemer
•Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder
•Børn med udviklingsforstyrrelser
•Børn i kriseramte familier

Krav til os som dagplejer:

•At give barnet ekstra opmærksomhed
•At jeg er indfølende og kan tage barnets perspektiv
•At have en åben og tillidsfuld forældrekontakt
•At prioritere opgaven
•At holde sig ajour med ny pædagogisk viden
•At være realistisk i forhold til, om der skal søges støtte fra andre fagpersoner
•At vi er klar over de tilstedeværende støtteordninger og kender proceduren for ansøgning

Eksempler på metoder:

•At skabe tid, ro og rum til barnet
•At arbejde i mindre grupper, hvor man bedre kan tilgodese den enkeltes behov
•At sammensætte børn bevidst omkring en aktivitet
•At hjælpe med at skabe relationer til andre børn og voksne
•At rumme barnets situation
•At hjælpe barnet med at sætte ord på følelser
•At give barnet fysisk og psykisk tryghed
•At være meget konkret
•At lave iagttagelser
•At holde forældresamtaler
•At kontakte relevant hjælpeforanstaltning (dagplejepædagog, sundhedsplejerske, talepædagog, fysioterapeut etc.) og være åben og imødekommende overfør tæt samarbejde